O Nas

Naslov
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon
01 307 35 00
Faks
01 307 35 07
E-naslov
info@kdd.si

Potrebujete LEI? Pri nas jo dobite hitro in ugodno!

Pridobitev LEI – opozorilo zamudnikom

Obveščamo pravne osebe - izdajatelje in imetnike vrednostnih papirjev, da investicijska podjetja od 1. julija 2018 dalje ne smejo več zagotavljati storitev, o katerih je treba poročati pristojnemu organu, če stranka, ki bi lahko pridobila LEI kodo, tega ni storila. Ker bo v konkretnem primeru z izvršitvijo posla tako treba čakati do pridobitve LEI, če LEI predhodno še ni bil pridobljen, to lahko pomeni, da bodo določene poslovne priložnosti za stranko izgubljene ali poslabšane.

Glejte tudi opozorilo na spletni strani Banke Slovenije ter objavo na strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

LEI lahko preprosto in ugodno pridobite pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. ali v vzdrževanje pri KDD prenesete LEI, ki ste jo pridobili v tujini.

Enkratno nadomestilo za dodelitev LEI znaša: 78,07 EUR (DDV ni vključen). Dodeljena LEI velja eno leto. Po preteku enega leta je potrebno podaljšanje veljavnosti LEI. Letno nadomestilo za vzdrževanje LEI znaša 41,13 EUR (DDV ni vključen).

Preberite v

                

KDD in slovensko okolje uspešno vključena v TARGET2-Securities

KDD in Banka Slovenije sta se 6.2.2017 skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi centralno depotnimi družbami in nacionalnimi centralnimi bankami uspešno neposredno vključili v TARGET2-Securities (T2S)* in s tem omogočili tudi povezavo svojih članov s T2S. Na ta način so bile uspešno in pravočasno zaključene intenzivne priprave na omenjeni korak, vključitev pa za slovensko okolje prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji.

*T2S je panevropska tehnična platforma za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju v upravljanju Evrosistema. Več o T2S najdete na spletni strani Evropske centralne banke.

POMEMBNO OBVESTILO:

Poteka registracijska faza za oblikovanje Odbora uporabnikov KDD, ki poteče 20.06.2018

KDD d.d. na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o odboru uporabnikov KDD objavlja pričetek registracijske faze za imenovanje odbora uporabnikov KDD.

Več o tem

Ukinitev registrskih računov

Z ukinitvijo registrskih računov niso bili ukinjeni tudi vrednostni papirji, ki še niso bili preneseni na računa pri članih KDD oziroma opuščeni. Ti vrednostni papirji se sedaj nahajajo na začasnih računih. To pomeni, da jih njihovi imetniki še vedno lahko prenesejo na račune pri članih KDD ali jih opustijo, vse dokler ne bodo preneseni na račun za sodni depozit. Prenos na račun za sodni depozit bo opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v nepravdnem postopku položitve. Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma in upoštevaje zmožnosti sodišča.

Preberite več

Želite prejeti letni izpis stanja?

Brezplačni letni izpis stanja na dan 31. decembra lahko pridobite kadarkoli od januarja naslednjega leta dalje.

Kliknite na naslednjo povezavo za pridobitev ali si preberite več o načinih pridobitve izpisa na naši spletni strani.

Izbrane statistike

Vrednost poravnave na podlagi sklenjenih poslov na dan 20.7.2018
SegmentVrednost v EUR
Organizirani trg494.394,41
Dolg. dolžniški VP696,21
Lastniški VP493.698,20
Kratkor. dolžn. VP0,00
OTC DVP6.594.714,93
SKUPAJ7.089.109,34

Vrednost poravnave na podlagi sklenjenih poslov preteklih 5 dni


Vrednosti v 1000 EUR

- OTC DVP
- Organizirani trg

Prijava na spletna obvestila

Želite biti na tekočem o poslovanju KDD-ja, izdajah vrednostnih papirjev, korporacijskih dejanjih, statistikah?

Opustitev vrednostnih papirjev

Neobremenjene vrednostne papirje, ki jih iz kakršnega koli razloga ne želi več imeti, lahko imetnik opusti.

Več

Reševanje sporov

KDD podpira alternativne oblike reševanja sporov.

Več

Pridobitev izpisa stanja

Korporacijska dejanja