KDD PREJELA DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV

KDD je 26. septembra 2019 prejela dovoljenje ATVP za opravljanje storitev po CSDR

Več

Potrebujete mednarodno identifikacijsko številko LEI?

LEI hitro in preprosto pridobite pri KDD ali v vzdrževanje pri KDD prenesete LEI, ki ste jo pridobili v tujini.

Več o LEI

Korporacijska dejanja

Vodnik, obrazci in pogosto zastavljena vprašanja.

Preberite
1 / 3

AKTUALNO

STATISTIKE

Število prenosov

na podlagi sklenjenih poslov na dan 5.12.2019:

Ljubljanska borza
88
OTC DVP
10
FOP
21
SKUPAJ
119

Vrednost poravnave

iz vseh poravnanih poslov na dan 5.12.2019:

Ljubljanska borza
367.662,84 EUR
OTC DVP
460.521,57 EUR
SKUPAJ
828.184,41 EUR

KDD je članica svetovnega združenja nacionalnih agencij ANNA za dodelitev identifikacijskih številk vrednostnim papirjem ISIN.

Prijava na spletna obvestila

Želite biti na tekočem o poslovanju KDD-ja, izdajah vrednostnih papirjev, korporacijskih dejanjih, statistikah?

 
Z vpisom elektronskega naslova soglašate z obdelavo podatka o vašem elektronskem naslovu za namen prejemanja e-obvestil KDD. Podatek o vašem elektronskem naslovu, ki ste nam ga posredovali, bomo na podlagi vaše privolitve obdelovali izključno za namen, za katerega smo vašo privolitev dobili in tega podatka ne bomo posredovali tretjim osebam.
Od prejemanja e-obvestil se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo "Odjava od e-obvestil", ki jo najdete v vsakem e-obvestilu pod besedilom obvestila. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bomo prenehali pošiljati e-obvestila KDD in izbrisali podatek o vašem elektronskem naslovu za namen pošiljanja e-obvestil KDD.

Podrobnejše informacije v zvezi z obdelavo, vključno s pravicami, ki jih imate kot posameznik v zvezi z varstvom osebnih podatkov, so dostopne na naši spletni strani .

KDD aktivno sodeluje v Evropskem združenju centralnih depotnih družb ECSDA.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Zakaj nimam na računu več delnic in podrejenih obveznic Probanke, NKBM, NLB, Abanke in Factor banke?

  19.12.2013 je KDD zaradi prenehanja delnic z oznakami NLB, KBMR, ABKN, FBN, PRBP in PRBR ter prenehanja podrejenih obveznic z oznakami NLB26, KBM9, FB09, FB16, FB22, FB24, FB25, PRB9, PRB11 in PRB12, do česar je prišlo na podlagi odločb Banke Slovenije, vse navedene vrednostne papirje izbrisala iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

  KDD je dne 19.12.2013 iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisala:

  • vse delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
  • vse delnice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
  • vse delnice Abanke d.d. z oznako ABKN,
  • vse delnice Factor banke d.d. z oznako FBN,
  • vse delnice Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR,
  • vse podrejene obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB26,
  • vse podrejene obveznice Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM9,
  • vse podrejene obveznice Factor banke d.d. z oznakami FB09, FB16, FB22, FB24 in FB25 ter
  • vse podrejene obveznice Probanke d.d. z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12.
    

  KDD je izbris teh vrednostnih papirjev opravila zaradi odločb Banke Slovenije:

  • opr. št. 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-022/13-009 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-023/13-009 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-030/13-009 z dne 17.12.2013 ter
  • opr. št. 24.20-029/13-009 z dne 17.12.2013.


  Z navedenimi odločbami je Banka Slovenije namreč odločila, da vse naštete delnice in podrejene obveznice prenehajo.

  Izbris naštetih delnic in podrejenih obveznic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev zato pomeni zgolj prenehanje evidentiranja pravic, ki pa so prenehale že pred samim izbrisom iz centralnega registra in neodvisno od njega.

  Vse nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLBS, Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMS, Abanke d.d. z oznako ABKS, Factor banke d.d. z oznako FBNS in Probanke d.d. z oznako PRBS pa je KDD v skladu z nalogom za izdajo vpisala na račun Republike Slovenije.

 • Za uveljavljanje določenih pravic moram predložiti potrdilo, da nimam nič vrednostnih papirjev. Kako lahko pridobim potrdilo?

  Zahteva je enaka kot za izpis stanja, samo da v primeru, da na računu nimate vrednostnih papirjev oziroma v registru niste vpisani kot imetnik vrednostnih papirjev, KDD za to storitev ne zaračunava nadomestila. Več

 • Podedoval/-a sem delnice. Kaj moram storiti, da se prenesejo na moj račun?

  Ker sodišče o dedovanju vrednostnih papirjev ne obvesti KDD, morate zahtevo za prenos vrednostnih papirjev pri KDD vložiti sami. V zahtevi nam morate sporočiti številko vašega računa pri registrskem članu KDD, v dobro katerega želite, da se opravi prenos. Zahtevi morate priložiti sodni sklep o dedovanju.  Več

 • Na mojih delnicah je vpisana pravica tretjih. Dolg sem poplačal/-a, moje delnice pa so še vedno obremenjene. Zakaj?

  KDD izbriše sklep o prepovedi razpolaganja in zastavno pravico isti dan, ko prejme overjen prepis (original) pravnomočnega sklepa sodišča, če je bil izdan sklep o izvršbi oziroma sklep davčnega urada o ustavitvi postopka, če je bila izdana davčna izvršba. Svetujemo vam, da se obrnete na državni organ, ki je sklep izdal.

 • Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

  Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
  Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na ukinjenem registrskem računu, ki je odprt pri KDD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure