O Nas

Naslov
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon
01 307 35 00
Faks
01 307 35 07
E-naslov
info@kdd.si

KDD in slovensko okolje uspešno vključena v T2S

KDD in slovensko okolje uspešno vključena v TARGET2-Securities

KDD in Banka Slovenije sta se 6.2.2017 skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi centralno depotnimi družbami in nacionalnimi centralnimi bankami uspešno neposredno vključili v TARGET2-Securities (T2S)* in s tem omogočili tudi povezavo svojih članov s T2S. Na ta način so bile uspešno in pravočasno zaključene intenzivne priprave na omenjeni korak, vključitev pa za slovensko okolje prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji.

*T2S je panevropska tehnična platforma za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju v upravljanju Evrosistema. Več o T2S najdete na spletni strani Evropske centralne banke.

Ukinitev registrskih računov

Z ukinitvijo registrskih računov niso bili ukinjeni tudi vrednostni papirji, ki še niso bili preneseni na računa pri članih KDD oziroma opuščeni. Ti vrednostni papirji se sedaj nahajajo na začasnih računih. To pomeni, da jih njihovi imetniki še vedno lahko prenesejo na račune pri članih KDD ali jih opustijo, vse dokler ne bodo preneseni na račun za sodni depozit. Prenos na račun za sodni depozit bo opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v nepravdnem postopku položitve. Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma in upoštevaje zmožnosti sodišča.

Preberite več

Želite prejeti letni izpis stanja?

Brezplačni letni izpis stanja na dan 31. decembra lahko pridobite kadarkoli od januarja naslednjega leta dalje.

Kliknite na naslednjo povezavo za pridobitev ali si preberite več o načinih pridobitve izpisa na naši spletni strani.

Izbrane statistike

Vrednost poravnave na podlagi sklenjenih poslov na dan 26.4.2017
SegmentVrednost v EUR
Organizirani trg2.957.536,20
Dolg. dolžniški VP18.735,36
Lastniški VP2.938.800,84
Kratkor. dolžn. VP0,00
OTC DVP10.831.453,78
SKUPAJ13.788.989,98

KDD dodeljuje in vzdržuje LEI

Mednarodni odbor za regulativni nadzor (Regulatory Oversight Committee) je na pobudo Banke Slovenije, ki je ena izmed članic odbora, 20. januarja 2016 potrdil KDD kot lokalno operativno enoto za dodeljevanje in vzdrževanje LEI.

LEI hitro in preprosto pridobite pri KDD ali v vzdrževanje pri KDD prenesete LEI, ki ste jo pridobili v tujini.

Preberite v

                

Vrednost poravnave na podlagi sklenjenih poslov preteklih 5 dni


Vrednosti v 1000 EUR

- OTC DVP
- Organizirani trg

Prijava na spletna obvestila

Želite biti na tekočem o poslovanju KDD-ja, izdajah vrednostnih papirjev, korporacijskih dejanjih, statistikah?

Opustitev vrednostnih papirjev

Neobremenjene vrednostne papirje, ki jih iz kakršnega koli razloga ne želi več imeti, lahko imetnik opusti.

Več

Reševanje sporov

KDD podpira alternativne oblike reševanja sporov.

Več

Pridobitev izpisa stanja

Korporacijska dejanja po novem