Akti in cenik

Skip Navigation LinksAkti in cenik

Pravila

Pravila poslovanja KDD - čistopis z dne 01. 09. 2019

Pravila poslovanja KDD - čistopis z dne 01. 09. 2019

Navodila

Regulativna tehnična navodila KDD - čistopis z dne 01. 09. 2019

Regulativna tehnična navodila KDD - čistopis z dne 01. 09. 2019

Navodila KDD o arbitražnem postopku - uporaba od 01.01.2013

Navodila KDD o arbitražnem postopku

 

Cenik

Cenik KDD - uporaba od 01. 01. 2020

Cenik KDD - čistopis

Cenik KDD - spremembe z dne 19. 12. 2019 - uporaba od 01. 01. 2020

Cenik KDD - spremembe z dne 19. 12. 2019

 

Pojasnilo glede Uredbe CSDR*

Sklep o maksimalnih višinah nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev - uporaba od 01.01.2019

Sklep o maksimalnih višinah nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

Sklep o maksimalni višini letnega  osnovnega nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede delnic - uporaba od 01.01.2019

Sklep o maksimalni višini letnega  osnovnega nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede delnic

 

Več dokumentov (predhodne tarife in merila za popuste)

 

 

 

 

* Navedba vrste posamezne storitve, ki je predmet obračuna nadomestila, določene v skladu z uredbo CSDR (Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. Julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012), je zgolj informativnega značaja. KDD je v postopku pridobivanja dovoljenja za centralno depotno družbo v skladu z navedeno uredbo CSDR.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure