Akti in cenik

Skip Navigation LinksAkti in cenik

Pravila

Pravila poslovanja KDD – prečiščeno besedilo (uporaba od 1. 2. 2022)

Pravila poslovanja KDD - uporaba od 1. 2. 2022

 

Navodila

Regulativna tehnična navodila KDD -  prečiščeno besedilo (uporaba od 1. 2. 2022)

Regulativna tehnična navodila KDD - uporaba od 1. 2. 2022

Navodila KDD o arbitražnem postopku - uporaba od 6. 4. 2022

Navodila KDD o arbitražnem postopku - uporaba  od 6. 4. 2022

 

Cenik

Cenik KDD - uporaba od 1. 2. 2024

Cenik KDD - uporaba od 1. 2. 2024

Pojasnilo glede Uredbe CSDR*

Sklep o omejitvi nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev - uporaba od 1. 2. 2024

Sklep o omejitvi nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev - uporaba od 1. 2. 2024

 

Več dokumentov (predhodne tarife in merila za popuste)

 

 

 

 

* Navedba vrste posamezne storitve, ki je predmet obračuna nadomestila, določene v skladu z uredbo CSDR (Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. Julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012), je zgolj informativnega značaja. 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana