Obvestilo za sistemske člane_Ljudska obveznica

 

Spoštovani sistemski člani,

Zaradi vašega lažjega načrtovanja in komuniciranja z javnostmi vas želimo seznaniti s cenovnimi pričakovanji KDD v zvezi z uvajanjem novega produkta, za katerega se je uveljavila oznaka »ljudska obveznica«.

KDD bo sistemskim članom pri obračunu nadomestil v zvezi z ljudsko obveznico priznavala naslednje ugodnosti za vlagatelje - fizične osebe  (upoštevaje Cenik KDD, z veljavnostjo 1.2.2024):

  1. KDD ne bo zaračunala nadomestila za spremljanje in izvajanje KD ter upravljanje transakcij (5. točka Cenika KDD) za ljudsko obveznico v zvezi z imetniki - fizičnimi osebami.

  1. KDD v zvezi z imetniki - fizičnimi osebami ne bo zaračunala nadomestila za posredovanje podatkov v zvezi z izplačili upravičenj sistemskemu članu oziroma drugemu udeležencu (5. točka Cenika KDD).

  1. KDD ne bo zaračunala osnovnega (fiksnega) nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v zvezi s fizičnimi osebami, ki so izključno imetniki ljudske obveznice.

  1. KDD bo v zvezi z imetniki - fizičnimi osebami zaračunala zgolj 50% nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, sicer predvidenega za vzdrževanje stanj obveznic (2. točka Cenika KDD).

  1. KDD bo zaračunala zgolj 70% nadomestila (30% popust) za račun v breme in 50% nadomestila (50% popust) za račun v dobro, za poravnavo izvenborznih poslov (4. točka Cenika KDD) v primerih, ko bo šlo za prenose v relaciji distributer - končni vpisnik.

V upanju, da vam bodo navedene cenovne prilagoditve KDD omogočile oblikovanje privlačnih ponudb za končne vlagatelje, vas lepo pozdravljamo.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana