DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV PO CSDR

Z velikim veseljem in ponosom vas obveščamo, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, 26. septembra 2019 izdala dovoljenje za opravljanje storitev centralne depotne družbe v skladu z Uredbo (EU) 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah.

KDD ima vzpostavljeno ureditev, ki ji omogoča izpolnjevati vse zahteve iz Uredbe (EU) 909/2014, ki se vežejo na nematerializacijo vrednostnih papirjev, na poravnalno disciplino, na organizacijske zahteve, na pravila vodenja poslov, na bonitetne zahteve, na zahteve za povezave in na zahteve vezane na dostop do centralne depotne družbe.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure