KDD od AJPES-a prevzela portfelj LEI kod in referenčnih podatkov

KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., je  prevzela v upravljanje LEI kode in referenčne podatke, ki jih je dodeljevala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

AJPES je namreč zaradi prenehanja krovne pogodbe z GLEIF-om (Global Legal Entity Identifier Foundation) prenehala z dodeljevanjem in obnavljanjem LEI kod.

Obvestilo na strani AJPES: Identifikator pravnih subjektov LEI (ajpes.eu)

 

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana