KDD SKLADNA Z VSEMI REGULATORNIMI ZAHTEVAMI ATVP

KDD SKLADNA Z VSEMI REGULATORNIMI ZAHTEVAMI ATVP

KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (KDD) je 28. maja 2024 uspešno zaključila dolgotrajen proces ponovne vzpostavitve skladnosti z vsemi regulatornimi zahtevami. Odpravo vseh kršitev glede neprimernih lastnikov in glede sposobnosti zagotavljanja dodatnega kapitala je namreč potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev, nazadnje z odločbo, ki je postala pravnomočna 28. maja 2024. 

Družbeniki KDD, za katere se je izkazalo, da so bili po svojih kapitalskih in osebnostnih lastnostih neprimerni za lastništvo KDD ter so s svojimi protipravnimi ravnanji kršili družbeno pogodbo KDD, so bili iz družbe izključeni. KDD je zbrala svež kapital s strani primernih družbenikov ter se z 29. 1. 2024 ponovno preoblikovala v delniško družbo, kot sta to od KDD pričakovali strokovna in poslovna javnost. 

V vsem tem času zahtevnih korporacijsko-pravnih ukrepov je KDD zagotavljala svoje storitve za vse udeležence finančnih trgov nemoteno in brezhibno. Tako KDD tudi v prihodnje ohranja dolgoletno vzpostavljeno zaupanje s strani ključnih deležnikov in ostalih tržnih udeležencev.
 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana