KDD v partnerstvu z družbo Securities Grid Ltd predstavlja digitalno upravljanje pravic na osnovi DLT tehnologije

Fokus na digitalne rešitve za izdajatelje vrednostnih papirjev

Digitalizacija vse bolj vpliva na poslovanje družb. Podjetja uporabljajo preproste digitalne storitve za računovodstvo, bančno poslovanje in upravljanje lastništva. KDD je uveljavljena družba, ki opravlja depotne in druge z vrednostnimi papirji povezane storitve za delniške družbe v regiji jugovzhodne Evrope. Z vstopom v partnerstvo s finančno-tehnološko družbo je KDD utrdila svoj vodilni položaj na tržišču z najboljšimi storitvami in infrastrukturo za svoje obstoječe in prihodnje stranke.

V sodelovanju s Securities Grid bo KDD v letu 2020 predstavila digitalno rešitev za upravljanje lastništva, ki bo finančnim direktorjem, računovodjem in tajnikom uprave prinesla zmogljive rešitve za opravljanje temeljnih poslovnih funkcij:

  • Varen dostop do delniške knjige in nadzor nad spremembami zaradi transakcij na sekundarnem trgu
  • Izmenjava podatkov s KDD pri izdaji in razdelitvi novih vrednostnih papirjev
  • Elektronska komunikacija z delničarji za preprosto organizacijo letnih skupščin in posredovanje podatkov preko zasebnega in enakopravnega komunikacijskega kanala
  • Izvajanje korporativnih dejanj, predvsem izplačila dividend
  • Poenostavljene transakcije in operacije za delnice z vgrajenimi predkupnimi pravicami in omejitvami prenosa, ki zahtevajo soglasje uprave, poenostavljeni postopki in manjši stroški za korporativne in MSP izdajatelje vrednostnih papirjev
  • Upravljanje izmenjave podatkov o internih prodajah in nakupih, povezovanje prodajalcev in kupcev vrednostnih papirjev za trgovanje z delnicami preko sistemskih članov KDD.

Platforma prinaša prednosti tudi imetnikom lastniških vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, saj poenostavlja posredovanje podatkov o potencialni prodaji ali nakupu investitorjem ali drugim delničarjem.

 

Pilotni program z izdajateljema vrednostnih papirjev BTC d.d. in Loterija Slovenije d.d.

Družba KDD je poleti izvedla pilotni program za poskusno uvajanje platforme za digitalno upravljanje lastništva z izbranima izdajateljema vrednostnih papirjev, da bi preverila funkcionalnosti in izpopolnila vgrajene rešitve ter preizkusila funkcije z resničnimi uporabniki in podatki o vrednostnih papirjih.

KDD je za sodelovanje v pilotnem programu pridobila dve večji podjetji s široko porazdeljeno lastniško strukturo in z njima preizkusila rešitev za digitalno upravljanje lastništva.

Prva družba je BTC d.d., vodilna družba za razvoj poslovnih nepremičnin v Sloveniji, ki upravlja ljubljanski BTC City, eno največjih poslovnih, nakupovalnih in prostočasnih središč v Evropi. BTC upravlja tudi poslovno enoto za logistične storitve, ki v Sloveniji zaseda vodilni položaj na področju logistike izdelkov vsakdanje rabe (FMCG).

Druga udeležena družba je Loterija Slovenije d.d., ena izmed dveh operaterjev s koncesijo za organizacijo klasičnih iger na srečo in edina izvajalka loterijskih iger v Sloveniji. Trenutno na približno 1.100 prodajnih mestih ponuja več kot 40 različnih iger v skladu z najvišjimi standardi loterijskih iger in varstva podatkov.

Rajko Čvorovič, finančni direktor in glavni uradnik za informacije pri družbi BTC: »V skladu z našo strategijo digitalne preobrazbe je eden naših internih ciljev tudi uvedba preprostih digitalnih storitev, ki nam bodo pomagale učinkoviteje izvajati naše procese upravljanja lastništva. Rešitev, ki sta nam jo predstavila partnerja KDD in Securities Grid nam bo omogočila nenehno spremljanje sprememb v naši delniški knjigi zaradi transakcij na sekundarnem trgu in preučevanje izvora takšnih transakcij.«

 

Tehnologija razpršene evidence (DLT) za varno prihodnost

Platforma za digitalno upravljanje lastništva deluje na podlagi zasebne      tehnologije razpršene evidence (DLT). Tehnologija DLT v kontekstu kapitalskih trgov je bila nedavno tudi predmet raziskave Mednarodnega združenja za storitve vrednostnih papirjev ISSA: »Kripto sredstva - premik iz teorije v prakso,« ki jo je kot članica delovne skupine industrije za listinjenje pomagala pripraviti tudi KDD. Raziskava predstavlja pomen DLT omrežij in digitalnih sredstev in potencial za preobrazbo tehnologije, ki poganja kapitalske trge. Predvsem v smislu tehnologije za podporo procesov po trgovanju.

KDD in Securities Grid načrtujeta, da bosta produkt pri strankah uvajali postopno. Vv prvi fazi je na vrsti preizkušanje varnosti in priprava za produkcijo. Nato sledi vzpostavitev produkcijskega DLT omrežja za sistemske člane KDD in integracija končne rešitve z elektronskim posredništvom za izboljšano uporabniško izkušnjo delničarjev.

KDD želi to revolucionarno in inovativno tehnologijo osvojiti in kot prva uporabiti vse prednosti DLT omrežij za podporo zapletenih izmenjav podatkov med svojimi temeljnimi evidencami in sistemskimi člani. V prihodnosti bo KDD v okvirih svoje zmogljive DLT infrastrukturo, ki jo je razvila v partnerstvu s Securities Grid, raziskovala tudi neposredno izdajo digitalnih vrednostnih papirjev, ko bo za to pripravljena tudi zakonodajno okolje v EU.

 

O KDD

Vizija KDD je ohranjati status ene izmed najuglednejših institucij na trgu vrednostnih papirjev in zagotavljati integriteto trga vrednostnih papirjev s kakovostnimi in raznovrstnimi storitvami neposredno imetnikom ter učinkovito tehnično in operativno podporo sistemskim članom KDD in izdajateljem vrednostnih papirjev.

KDD je dokazala svoj ugled z uspešno vključitvijo v evropski kapitalski trg in s tem doprinesla k večji učinkovitost in integraciji kapitalskih trgov.  Evropska centralna banka je KDD priznala status ustreznega sistema poravnave vrednostnih papirjev za namen izvajanja kreditnih operacij Evrosistema. V letu 2017 je KDD uspešno povezala svojo infrastrukturo z enotno evropsko poravnalno platformo TARGET2-Securities (T2S). Poleg tega je KDD vzpostavila tudi povezave z nekaterimi pomembnejšimi centralnimi depotnimi družbami, s katerimi omogoča učinkovite in varne prenose vrednostnih papirjev preko meja.

KDD je v letu 2019 od Agencije za trg vrednostnih papirjev pridobila dovoljenje za opravljanje storitev centralne depotne družbe v skladu s 17. členom Uredbe (EU) 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah.

O Securities Grid Ltd

Vizija družbe Securities Grid je postati storitveno podjetje za kapitalske trge, ki finančnim ustanovam zagotavlja infrastrukturo za povezovanje v DLT omrežja za izdajanje digitalnih sredstev in ponuja na končne stranke osredotočene rešitve za upravljanje lastništva, izdajo vrednostnih papirjev, organizacijo prodaje na primarnem trgu in izvajanje transakcij na sekundarnem trgu.

Družbo Securities Grid Ltd s sedežem v Londonu je ustanovila ekipa izkušenih podjetnikov in uspešnih inženirjev, ki je se je uveljavila v še enem evropskem finančnem središču, v švicarskem Zurichu, saj tesno sodeluje s partnerjem in investitorjem     Netcetera Group AG. Netcetera je vodilno švicarsko podjetje za programsko opremo, ki stranke po vsem svetu podpira z inovativnimi produkti in programsko opremo po meri. Uravnotežena kombinacija novih tehnologij in uveljavljenih standardov družbi Netcetera zagotavlja investicijsko varnost od obsežnih projektov do inovativnih zagonskih podjetij.

 

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.