PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA KAD

 Zaradi procesa evropske integracije so bili v Republiki Sloveniji uveljavljeni enotni evropski standardi glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih. KDD se je namreč vključila v enotno evropsko poravnalno platformo T2S (Target2-Securities), ki je v lasti Evrosistema (Evropska centralna banka in centralne banke držav članic z evrom), le-ta pa zahteva vpeljavo enotnih standardov za izplačila iz vrednostnih papirjev (CASG/CAJWG). Denarni in informacijski tok v skladu s standardi teče preko pogodbenih vezi med izdajateljem in centralnim depozitarjem (KDD), centralnim depozitarjem in finančnimi posredniki (sistemski člani KDD) ter med finančnimi posredniki in njihovimi strankami (končnimi imetniki).

POLOŽAJ IMETNIKOV, KI NISO UREDILI PRENOSA VREDNOSTNIH PAPIRJEV Z UKINJENIH REGISTRSKIH RAČUNOV, SE JE POMEMBNO SPREMENIL.

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je imetnikom določil dolg rok, da svoje vrednostne papirje z registrskih računov pri KDD prenesejo na račune pri sistemskih članih KDD, kar je bilo potrebno zaradi vzpostavitve omenjenih pogodbenih vezi, preko katerih potekajo korporacijska dejanja. Pravnim osebam je rok potekel 30. 09. 2016, fizičnim osebam pa 01. 01. 2017. S potekom roka so bili registrski računi ukinjeni, vendar zaradi zaščite imetnikov vrednostni papirji na njih niso bili izbrisani, temveč so bili imetniki omejeni v uresničevanju pravic iz teh vrednostnih papirjev.

POMEMBNO: Z NOVELO ZNVP-1B SE POLOŽAJ UPRAVIČENCEV, KI NISO POSKRBELI ZA SVOJE VREDNOSTNE PAPIRJE OZ. SO TE ZANEMARILI, DODATNO SPREMINJA TAKO, DA UPRAVIČENCI NEPOVRATNO IZGUBLJAJO NADALJNJE DONOSE, PO 31.12.2021 PA TUDI SAME VREDNOSTNE PAPIRJE.

Od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2021  upravičenci še lahko zahtevajo, da prevzamejo vrednostne papirje, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, na račune pri sistemskih članih. Vendar pa morajo upravičenci sprejeti vrednostne papirje v stanju, v katerem so (brez donosov oali drugih izplačil v obdobju od 01. 09. 2019 do vložitve zahteve), svoj podpis na zahtevi za prevzem vrednostnih papirjev pa morajo (notarsko ali upravno) overiti. Glede podrobnosti prenosa veljajo pogoji, določeni v vsakokrat veljavnih Pravilih poslovanja in vsakokrat veljavnem Ceniku KDD.

Zahteva za prenos vrednostnih papirjev s skupnega namenskega računa za prenos na KAD

Isti obrazec velja tudi v primeru, če se zahteva nanaša na izplačilo denarne odpravnine zaradi iztisnitve manjšinskih delničarjev.

 

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure