Pridobitev LEI – opozorilo zamudnikom

Obveščamo pravne osebe - izdajatelje in imetnike vrednostnih papirjev, da investicijska podjetja od 1. julija 2018 dalje ne smejo več zagotavljati storitev, o katerih je treba poročati pristojnemu organu, če stranka, ki bi lahko pridobila LEI kodo, tega ni storila. Ker bo v konkretnem primeru z izvršitvijo posla tako treba čakati do pridobitve LEI, če LEI predhodno še ni bil pridobljen, to lahko pomeni, da bodo določene poslovne priložnosti za stranko izgubljene ali poslabšane.

Glejte tudi opozorilo na spletni strani Banke Slovenije.

LEI lahko preprosto in ugodno pridobite pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. ali v vzdrževanje pri KDD prenesete LEI, ki ste jo pridobili v tujini.

Enkratno nadomestilo za dodelitev LEI znaša: 78,07 EUR (DDV ni vključen). Dodeljena LEI velja eno leto. Po preteku enega leta je potrebno podaljšanje veljavnosti LEI. Letno nadomestilo za vzdrževanje LEI znaša 41,13 EUR (DDV ni vključen).

Preberite več

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure