Ukinitev registrskih računov

S potekom zakonskega roka za ukinitev registrskih računov so bili ti računi ukinjeni.


Z ukinitvijo registrskih računov pa niso bili ukinjeni tudi vrednostni papirji, ki še niso bili preneseni na računa pri članih KDD oziroma opuščeni. Ti vrednostni papirji se sedaj nahajajo na začasnih računih. To pomeni, da jih njihovi imetniki še vedno lahko prenesejo na račune pri članih KDD ali jih opustijo, vse dokler ne bodo preneseni na račun za sodni depozit. Prenos na račun za sodni depozit bo opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča v nepravdnem postopku položitve. Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma in upoštevaje zmožnosti sodišča.

Več o tem

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure