Izpis stanja na računu vrednostnih papirjev

Izpis stanja se lahko nanaša na poljubno izbrani dan (če v zahtevi za izdajo izpisa ta dan ni naveden, se upošteva stanje na zadnji dan pred izdajo izpisa).
 

Imetniki vrednostnih papirjev lahko izpis stanja prejmete na naslednje načine :

  • po pošti na vaš naslov stalnega prebivališča
    Če želite izpis prejeti po pošti na vaš naslov stalnega prebivališča, nam to lahko sporočite:
     
    • s pomočjo interaktivnega spletnega obrazca, ki je objavljen na naši spletni strani. Vnesti je potrebno le vaše ime in priimek ter vašo identifikacijsko številko (EMŠO ali KID).
    • po pošti na naš naslov, in sicer: KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. Pri tem, prosimo, uporabite obrazec:

Zahteva za izpisek stanja na računu vrednostnih papirjev

  • po pošti na drug naslov, kot je vaš naslov stalnega prebivališča 

Po prejemu zahteve vam bo KDD poslala položnico in po prejemu plačila poslala izpis.

Izpis stanja za drugo polnoletno osebo lahko prevzamete le s pooblastilom, na katerem je overjen podpis imetnika. Za prevzem izpisa stanja mladoletnega otroka pa poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete otrokov rojstni list.

Če niste imetnik vrednostnih papirjev in želite o tem potrdilo (npr. za uveljavljanje pravic iz socialnega varstva), prav tako uporabite obrazec:

Zahteva za izpisek stanja na računu vrednostnih papirjev

 Za izstavitev potrdila, da v centralnem registru vrednostnih papirjev niste vpisani kot imetnik vrednostnih papirjev, KDD nadomestila ne zaračunava.

 

Dokumenti

Zahteva za izpis prometnih transakcij na računu vrednostnih papirjev

Če potrebujete dodatna pojasnila, nam lahko pišete na info@kdd.si ali pokličete vsak delavnik med 9. in 15. uro na telefonsko številko 01 307 35 00.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana