Naslov za pošiljanje pošte

Zahteva se vloži na obrazcu in sicer:

 • kadar zahtevo vloži fizična oseba v svojem imenu;

  Obrazec fizična oseba
 • kadar zahtevo vloži sistemski član v imenu fizične osebe;

  Obrazec sistemski član
 • kadar zahtevo vloži pravna oseba v svojem imenu ali jo v njenem imenu vloži sistemski član;

  Obrazec pravna oseba A
 • kadar zahtevo vloži podružnica pravne osebe v svojem imenu ali jo v njenem imenu vloži sistemski član;

  Obrazec pravna oseba B
 • kadar zahtevo vloži subjekt, ki je skupek premoženja z omejeno pravno sposobnostjo (npr. vzajemni sklad) v svojem imenu ali jo v njegovem imenu vloži sistemski član.;

  Obrazec pravna oseba C

Izpolnjeno in podpisano zahtevo lahko posredujete KDD:

 • po pošti na naslov: KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., Tivolska 48, Ljubljana ali
 • jo osebno oddate na vložišču KDD na istem naslovu med poslovnim časom za stranke: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 14.00 do 15.30 ure.

KDD imetnika o vpisu naslova za pošiljanje pošte posebej ne obvešča.

Naslov za pošiljanje pošte se uporabi samo za vročanje poštnih pošiljk, ki jih imetniku pošilja KDD. V delniški knjigi naslov imetnika ostane naslov stalnega prebivališča. Imetnikov naslov v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev je skladen z zakonom lahko samo njegov naslov stalnega prebivališča, zato bo imetnik prejel pošto od pošiljatelja, ki imetnike obvešča na podlagi njegovega vpisa v delniški knjigi (npr. za obveščanje o dividendah ali drugih upravičenjih), na naslov stalnega prebivališča, kot je vpisan v delniški knjigi.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure