Opustitev vrednostnih papirjev

Opustitev se opravi s prenosom vrednostnih papirjev v breme imetnikovega računa in v dobro računa za opustitev.


Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na računu pri članu KDD, se v zvezi s tem obrne na člana KDD, kjer opravi vse potrebno.

Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na ukinjenem registrskem računu (račun, ki ga ne vodi noben član KDD), poda zahtevo za opustitev na KDD obrazcu, ki ga bodisi pošlje po pošti bodisi prinese na vložišče KDD v 4. nadstropju poslovne stavbe v času poslovnih ur za stranke. V primeru, da imetnik pošlje zahtevo za opustitev na KDD obrazcu po pošti, mora biti njegov podpis na zahtevi overjen ali mora zahtevi priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. Če bo zahtevi priložena fotokopija osebnega dokumenta, lahko KDD od vlagatelja zahteva dodatna dokazila.

Tukaj si lahko prenesete obrazec:

Zahteva za prenos vrednostnih papirjev na račun za opustitev - fizična oseba Zahteva za prenos vrednostnih papirjev na račun za opustitev - pravna oseba

Če imate kvalificirano digitalno potrdilo akreditiranega overitelja (SIGEN-CA, AC NLB, POŠTA®CA, HALCOM-CA), lahko opustitev vrednostnih papirjev uredite tudi elektronsko, in sicer preko naslednje povezave https://storitve.kdd.si/uvodna.aspx.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure