Opustitev vrednostnih papirjev

Opustitev se opravi s prenosom vrednostnih papirjev v breme imetnikovega računa in v dobro računa za opustitev.


Če želi imetnik opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na računu pri članu KDD, se v zvezi s tem obrne na člana KDD, kjer opravi vse potrebno.
 

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana