Imetniki

imetniki

 

Skip Navigation LinksDomov·Imetniki·Poslovanje z VP·Naslov za pošiljanje pošte

Naslov za pošiljanje pošte

Zahteva se vloži na obrazcu in sicer:

Izpolnjeno in podpisano zahtevo lahko posredujete KDD:

  • po pošti na naslov: KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., Tivolska 48, Ljubljana ali
  • jo osebno oddate na vložišču KDD na istem naslovu med poslovnim časom za stranke: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 14.00 do 15.30 ure.

KDD imetnika o vpisu naslova zapošiljanje pošte posebej ne obvešča.

Naslov za pošiljanje pošte se uporabi samo za vročanje poštnih pošiljk, ki jih imetniku pošilja KDD. V delniški knjigi naslov imetnika ostane naslov stalnega prebivališča. Imetnikov naslov v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev je skladen z zakonom lahko samo njegov naslov stalnega prebivališča, zato bo imetnik prejel pošto od pošiljatelja, ki imetnike obvešča na podlagi njegovega vpisa v delniški knjigi (npr. za obveščanje o dividendah ali drugih upravičenjih), na naslov stalnega prebivališča, kot je vpisan v delniški knjigi.