Imetniki

imetniki

 

Skip Navigation LinksDomov·Imetniki·Poslovanje z VP·Pravno nasledstvo pravne osebe

Prenos vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega pravnega nasledstva pravnih oseb

Za izvršitev prenosa vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega pravnega nasledstva pravnih oseb zadošča, da pravni naslednik KDD posreduje pisno zahtevo in dokumentacijo, ki je pravna podlaga za izvršitev prenosa.

V zahtevi navede številko računa, odprtega pri članu KDD, na katerega naj se prenesejo vrednostni papirji. Pravni naslednik zahtevo posreduje bodisi po pošti bodisi jo osebno odda na vložišču KDD med poslovnim časom za stranke: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, v sredo tudi od 14.00 do 15.30 ure.

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si