Prenos vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega pravnega nasledstva pravnih oseb

Za izvršitev prenosa vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega pravnega nasledstva pravnih oseb zadošča, da pravni naslednik KDD posreduje pisno zahtevo in dokumentacijo, ki je pravna podlaga za izvršitev prenosa.

V zahtevi navede številko računa, odprtega pri članu KDD, na katerega naj se prenesejo vrednostni papirji. Pravni naslednik zahtevo posreduje po pošti.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana