Sprememba člana, ki vodi račun vrednostnih papirjev

Imetnik lahko člana KDD, ki vodi njegov račun, sprememni tako, da:

  • izbere novega člana KDD, s katerim v ta namen sklene ustrezno pogodbo, ter
  • članu KDD, ki vodi obstoječi račun imetnika, in novo izbranemu članu naroči prenos vrednostnih papirjev v breme računa, pri obstoječem članu ter v dobro računa pri novoizbranem članu.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure