Ukinitev registrskih računov

POTEKEL JE ZAKONSKI ROK ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV Z

REGISTRSKIH RAČUNOV, KI SE UKINJAJO

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je imetnikom določil razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih). Pravnim osebam je rok potekel 30.09.2016, fizičnim pa 01.01.2017. S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

Razlog ukinitve registrskih računov je proces evropske integracije in uveljavljanje enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj.

KDD je zavezana, da svoj poravnalni sistem v začetku leta 2017 vključi v enotno evropsko poravnalno platformo, ki se imenuje T2S in ki je v lasti Evrosistema (Evropska centralna banka in centralne banke držav članic z evrom). Prilagajanje na T2S med drugim zahteva vpeljavo enotnih standardov za izplačila iz vrednostnih papirjev in druga korporacijska dejanja na vrednostnih papirjih (CASG/CAJWG). Ti standardi predvidevajo, da denarni in informacijski tok od izdajatelja do končnega upravičenca iz vrednostnega papirja in obratno teče prek centralnega depozitarja (KDD) in njegovih članov. To pa omogočajo pogodbene vezi med izdajateljem in KDD, KDD in člani ter med člani KDD in njihovimi strankami. Pri registrskih računih teh pogodbenih vezi, ki so potrebni za izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih, ni bilo.

Zato je bila za izvajanje navedenih standardov in uspešno integracijo v enotni poravnalni sistem potrebna razgradnja registrskih računov in vzpostavitev ustreznih pogodbenih vezi.

POMEMBNO: S POTEKOM ROKA ZA UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV NISO UKINJENI TUDI VREDNOSTNI PAPIRJI. TO POMENI, DA JIH NJIHOVI IMETNIKI ŠE VEDNO LAHKO PRENESEJO NA RAČUNE PRI ČLANIH KDD ALI JIH OPUSTIJO, VSE DOKLER NE BODO PRENESENI NA RAČUN ZA SODNI DEPOZIT. PRENOS NA RAČUN ZA SODNI DEPOZIT BO OPRAVLJEN NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA SKLEPA SODIŠČA V NEPRAVDNEM POSTOPKU POLOŽITVE. PREDLOGE ZA PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SODNI DEPOZIT BO KDD PODAJALA POSTOPOMA IN UPOŠTEVAJE ZMOŽNOSTI SODIŠČ.    

Več pojasnil najdete v odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja.

Pogosto zastavljena vprašanja - Ukinitev registrskih računov

Obvestila izdajateljev vrednostnih papirjev v zvezi z ukinjanjem registrskih računov
Arriva d.d.
CERTA d.d.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure