Imetniki

imetniki

 

Skip Navigation LinksDomov·Imetniki·Vrste računov

Vrste računov

Računi vrednostnih papirjev so sledečih vrst:

  • račun stranke in
  • hišni račun.

Račun stranke je račun, ki ga vodi s strani imetnika računa izbrani sistemski član.

Hišni račun je račun, ki ga vodi sistemski član in v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, katerih imetnik je ta sistemski član za svoj lastni račun.

Posebne oblike računa stranke so:

račun za gospodarjenje, in sicer za tiste vrednostne papirje, v zvezi s katerimi sistemski član za imetnika računa opravlja tudi storitev gospodarjenja.

skrbniški račun, katerega imetnik in sistemski član, ki vodi ta račun, sta v skrbniškem razmerju,

fiduciarni račun, katerega imetnik ima vrednostne papirje, vpisane v dobro tega računa, za račun drugih oseb,

ukinjeni registrski račun je prehodni račun, ki ga ne vodi noben sistemski član in v breme katerega je po zakonu potrebno prenesti vse vrednostne papirje,

zastavni račun, ki ga vodi zastavni član za tiste vrednostne papirje, ki jih je isti imetnik zastavil istemu zastavnemu upniku,

račun za prevzem (drugi odstavek 48. člena Pravil poslovanja).
 

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si