Storitve KDD za člane-izdajatelje

Imetniki lahko z vrednostnimi papirji razpolagajo podobno preprosto, kot razpolagajo z elektronskim denarjem, pri čemer jih lahko v pravnem prometu uporabijo za širši spekter namenov (zastavna pravica, prepoved razpolaganja).

Članu-izdajatelju je po drugi strani omogočena preprosta izvedba korporacijskih dejanj.  Izročitvena in nadomestitvena korporacijska dejanja, kakor tudi skupščine, lahko izvede, ne da bi imetniki obstoječih vrednostnih papirjev le-te morali predložiti članu-izdajatelju.

 

Druge prednosti izdaje vrednostnih papirjev pri KDD

Za razliko od številnih sorodnih institucij na drugih kapitalskih trgih KDD svojim članom-izdajateljem omogoča, da pri istovrstnih vrednostnih papirjih kombinirajo različne tipe imetništev vrednostnih papirjev: tako direktno (vrednostni papirji se vodijo na ime končnega imetnika) kot  fiduciarno (vrednostni papirji se vodijo na ime profesionalnega skrbnika).

KDD za svoje člane-izdajatelje izvršuje tudi izplačila oziroma druge vrste izpolnitev obveznosti vrednostnih papirjev.

KDD vsem, ki želijo vrednostne papirje prodati oziroma kupiti, nudi 100% varnost pred tveganjem nepravilne izpolnitve nasprotne stranke (mehanizem OTC-DvP).

KDD za vse imetnike vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register prebivalstva oziroma v poslovni register, samodejno ažurira podatke s spremembami, opravljenimi v navedenih registrih, tako da ni potrebno posebno obveščanje niti na relaciji član-izdajatelj: imetniki niti na relaciji KDD: član-izdajatelj oziroma KDD: imetniki

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana