Komunikacija med članom-izdajateljem in KDD v zvezi s posredovanjem podatkov

Zaradi optimizacije delovnih procesov standardizirana komunikacija med članom-izdajateljem in KDD v zvezi s posredovanjem podatkov poteka prek zaščitene spletne strani .  

Za dostop do podatkov prek zaščitene spletne strani potrebujete kvalificirano potrdilo (certifikat), ki ga pridobite pri enem izmed ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja (POSTArCA, HALCOM-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB). KDD morate posredovati javni del ključa v Base-64 encoded X.509 (.CER) obliki. Privatni ključ kvalificiranega potrdila varno hranite, da se zmanjša možnost zlorabe potrdila, npr. na pametni kartici, pametnem USB ključu (http://www.sigen-ca.si/varnoravnanje-spletna.php).

Za dostop do zaščitenih spletnih strani KDD potrebujete posodobljeno različico brskalnikov MS Edge, Chrome ali Firefox.

 

Za ureditev dostopa nam po pošti ali e-pošti na naslov pomoc@kdd.si posredujte:

Za zamenjavo kvalificiranega potrdila nam posredujete:

Za prejemanje podatkov prek zaščitene spletne strani KDD članom-izdajateljem dodatno nudi program usposabljanja oseb.
Če potrebujete dodatna pojasnila ali pomoč, vas prosimo, da vaša vprašanja naslovite na elektronski naslov pomoc@kdd.si.

Podatke je mogoče na KDD prevzeti tudi osebno. KDD podatke preda zakonitemu zastopniku člana-izdajatelja ali drugi osebi, pooblaščeni za prevzem podatkov.

Za pomoč pri naročanju in prevzemu naročenih podatkov smo vam na KDD z veseljem na voljo bodisi po telefonu na številki 01 307 35 00 bodisi po elektronski pošti na naslovu pomoc@kdd.si . Na nas pa se lahko obrnete tudi po pošti na naslov Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana