Pridobivanje podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev

 

KDD Digital: uporabnikom prijaznejša delniška knjiga

KDD ponuja novo storitev za člane-izdajatelje KDD Digital. Da bi storitve KDD približali potrebam članom-izdajateljem, smo kot člani delovne skupine za kriptosredstva v okviru ISSA (International Securities Services Association) in v sodelovanju s tehnološkim partnerjem Securities Grid Ltd z modernimi digitalnimi tehnološkimi orodji razvili digitalno delniško knjigo (zasnovano na DLT tehnologiji) – KDD Digital, ki med drugim omogoča:

  • učinkovito digitalno dostopanje delničarjev do delniške knjige oziroma njene sinhronizirane kopije,
  • učinkovito distribucijo za delničarje pomembnih informacij preko varnega e-poštnega seznama,
  • učinkovito interno izmenjavo informacij o potencialnem interesu za nakup oziroma prodajo delnic v krogu obstoječih delničarjev (brez posega v obstoječi način sklepanja in izvrševanja poslov),
  • ustreznejše obvladovanje drugih položajev, specifičnih ravno za vašo delniško družbo.

Opisano digitalno okolje finančnim direktorjem, računovodjem, tajnikom uprave in drugim nosilcem odgovornih položajev izdajateljev vrednostnih papirjev prinaša zmogljivejše, naprednejše, digitalizirane in prijaznejše rešitve za opravljanje temeljnih poslovnih funkcij v razmerju do delničarjev.

Ker bo KDD posamezne funkcionalnosti KDD Digital vpeljevala postopoma, bo le-ta sprva brezplačna (do 31. 12. 2020), nato pa bo do polne funkcionalnosti na voljo s 50% popustom.

Če vas predstavljena storitev zanima, smo vam za dodatno predstavitev z veseljem na voljo preko kontaktnega naslova: DK@kdd.si. Hkrati vas vabimo vas, da si prenesete e-zloženko za več podrobnosti.

Želim prenesti e-zloženko KDD Digital

Če kot član-izdajatelj želite naročiti storitev KDD Digital, lahko uporabite obrazec:

Naročilo / Odpoved dostopa do KDD Digital

 

Naročanje delniških knjig za potrebe izvedbe skupščine kot posledica novele ZNVP-1B

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28.6.2019) prinaša nekaj novosti.

Posebej vas želimo opozoriti, da bo KDD po 31.08.2019 opravila prenos še preostalih delnic z ukinjenih registrskih računov na skupni namenski račun za prenos na Kapitalsko družbo (KAD). Upravičenci do prevzema teh delnic bodo v delniški knjigi še naprej navedeni, čeprav bodo pri izvrševanju pravic omejeni, dokler delnic dejansko ne prevzamejo na račune pri sistemskih članih KDD.

Kadar boste naročali delniško knjigo za potrebe izvedbe skupščine ali sicer prevzemali podatke iz delniških knjig za potrebe izvedbe skupščine, vas zato prosimo, da nas na to okoliščino posebej opozorite, zato da vam bomo lahko posredovali tudi podatke o osebah, ki so v delniških knjigah sicer še vpisane (saj delnice še niso bile izročene KAD - do česar bo prišlo šele po 31.12.2021), vendar pa so pri izvrševanju pravic omejene.

 

Člani-izdajatelji imenskih vrednostnih papirjev

KDD izdajateljem, ki so njeni člani, posreduje podatke o imetnikih njihovih imenskih vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni dan v vsakem posameznem mesecu. Redno mesečno posredovanje podatkov o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev poteka preko zaščitene spletne strani. Še dodatno lahko KDD svojim članom-izdajateljem posreduje delniško knjigo, dopolnjeno s podatki o tipu računa, na katerem ima imetnik vpisane svoje vrednostne papirje, in podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev za potrebe izvedbe skupščine delničarjev. Več o pridobivanju podatkov  najdete v Vodniku za člane-izdajatelje (EIG).

Za člane-izdajatelje, katerih imenski vrednostni papirji spadajo med bolj likvidne, KDD dodatno nudi tudi možnost vsakodnevnega pridobivanja podatkov o imetnikih. Če kot član-izdajatelj želite naročiti dodatno storitev dnevnega posredovanja podatkov o imetnikih, lahko uporabite obrazec:

Naročilo/odpoved dnevnega posredovanja podatkov prek zaščitene spletne strani

KDD lahko po naročilu člana-izdajatelja podatke o imetnikih obdela v skladu z njegovimi potrebami.

Zaradi pogostejše uporabe so že standardizirane sledeče obdelave podatkov, ki jih lahko zahteva član-izdajatelj:

Podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev lahko zahteva tudi oseba, ki ni član-izdajatelj, pri čemer lahko KDD posreduje:

Člani-izdajatelji prinosniških vrednostnih papirjev

Po naročilu člana-izdajatelja prinosniških vrednostnih papirjev KDD imetnikom prinosniških vrednostnih papirjev izda potrdila za udeležbo na skupščini.

Potrdila se izdajo v obliki šifer, pri čemer KDD bazo izdanih šifer posreduje članu-izdajatelju.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana