Pridobivanje podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev

Člani-izdajatelji imenskih vrednostnih papirjev

KDD izdajateljem, ki so njeni člani, posreduje podatke o imetnikih njihovih imenskih vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni dan v vsakem posameznem mesecu. Redno mesečno posredovanje podatkov o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev poteka preko zaščitene spletne strani. Še dodatno lahko KDD svojim članom-izdajateljem posreduje delniško knjigo, dopolnjeno s podatki o tipu računa, na katerem ima imetnik vpisane svoje vrednostne papirje, in podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev za potrebe izvedbe skupščine delničarjev. Več o pridobivanju podatkov  najdete v Vodniku za člane-izdajatelje (EIG).

Za člane-izdajatelje, katerih imenski vrednostni papirji spadajo med bolj likvidne, KDD dodatno nudi tudi možnost vsakodnevnega pridobivanja podatkov o imetnikih. Če kot član-izdajatelj želite naročiti dodatno storitev dnevnega posredovanja podatkov o imetnikih, lahko uporabite obrazec:

Naročilo/odpoved dnevnega posredovanja podatkov prek zaščitene spletne strani

KDD lahko po naročilu člana-izdajatelja podatke o imetnikih obdela v skladu z njegovimi potrebami.

Zaradi pogostejše uporabe so že standardizirane sledeče obdelave podatkov, ki jih lahko zahteva član-izdajatelj:

Podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev lahko zahteva tudi oseba, ki ni član-izdajatelj, pri čemer lahko KDD posreduje:

 

Člani-izdajatelji prinosniških vrednostnih papirjev

 

Po naročilu člana-izdajatelja prinosniških vrednostnih papirjev KDD imetnikom prinosniških vrednostnih papirjev izda potrdila za udeležbo na skupščini.

Potrdila se izdajo v obliki šifer, pri čemer KDD bazo izdanih šifer posreduje članu-izdajatelju.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure