Obvestila

5.7.2024 SI0021109937 BKP

Banka Intesa Sanpaolo d.d. - izplačilo dividend

Obvestilo št. 376/2024

KD številka zadeve

KDDCA14184

Dan izvedbe

5. 07. 2024

Izdajatelj

 

firma

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

naslov

Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

matična številka

5092221

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

BKP

ISIN

SI0021109937

CFI

ESVUFR

Vpis / izvedba

izplačilo dividend

Izplačilo v EUR na en (1) vrednostni papir

40,46

Presečni dan

4. 07. 2024

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana