Obvestila

30.5.2007 SI0002101895 RS50
30.5.2007 SI0002101952 RS52
30.5.2007 SI0002102117 RS56
30.5.2007 SI0002102331 RS58
30.5.2007 SI0002102398 RS60
30.5.2007 SI0002102562 RS61

Izbris obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, zaradi razveljavitve lastnih obveznic

Dne 30. 5. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbrise obveznic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za finance, in sicer :

 

 • 41.222 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS50, ISIN koda SI0002101895, v skupnem nominalnem znesku 4.122.200,00 EUR,
 • 493.643 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS52, ISIN koda SI0002101952, v skupnem nominalnem znesku 20.599.722,39 EUR,
 • 158.802 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS56, ISIN koda SI0002102117, v skupnem nominalnem znesku 6.626.807,46 EUR,
 • 397.300 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS58, ISIN koda SI0002102331, v skupnem nominalnem znesku 16.579.329,00 EUR,
 • 3.578.979 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS60, ISIN koda SI0002102398, v skupnem nominalnem znesku 149.350.793,67 EUR in
 • 5.119.300 obveznic, ki so v centralnem registru vpisane z oznako RS61, ISIN koda SI0002102562, v skupnem nominalnem znesku 213.628.389,00 EUR.

 

Po opravljenih izbrisih v centralnem registru vodimo še :

 

 • 571.596 obveznic z oznako RS50
 • 3.506.357 obveznic z oznako RS52
 • 4.841.198 obveznic z oznako RS56
 • 9.535.700 obveznic z oznako RS58
 • 9.421.021 obveznic z oznako RS60 in
 • 7.880.699 obveznic z oznako RS61.

 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana