Obvestila

8.6.2007 SI0031103425 POCG

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe FINANCE ZUPANC D.D.

Dne 08. 06. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 90.495 lastnih delnic izdajatelja FINANCE ZUPANC, FINANČNA DRUŽBA D.D., v skupni nominalni vrednosti 90.495.000,00 tolarjev (oznaka delnic POCG, ISIN koda SI0031103425).

Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo skupno 640.000 delnic z oznako POCG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana