Obvestila

1.8.2007 SI0021112006 NF2R

Prevzemna ponudba za delnice družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d.

Prevzemnika MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, in FINETOL, finančna družba d.d., Škofja vas 39, 3000 Celje, sta objavila prevzemno ponudbo (Delo, 1. 8. 2007) in prospekt za odkup delnic družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 171/166/AG-07-(255) z dne 31. 7. 2007.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 1. 8. 2007 do vključno 29. 8. 2007 do 12.00 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06).

Ponudba se nanaša na delnice družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d., oznaka v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je NF2R. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako NF2R ponuja plačilo v višini 4,64 EUR.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 60, šifra ponudbe 90 in šifra podponudbe 91.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 29. 8. 2007.
  • Pooblaščeni član je 2A – NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana