Obvestila

27.8.2007 SI0021113251 DHLR

Izbris delnic družbe SPIRA PET d.o.o. ( prej D HOLDING d.d. ) iz centralnega registra vrednostnih papirjev, zaradi preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo

Dne 27.8.2007 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris vseh 807.369 navadnih imenskih delnic izdajatelja D HOLDING upravljanje naložb, d.d., sedaj SPIRA PET, družba za trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., (oznaka rednih delnic DHLR, ISIN koda SI0021113251).

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana