Obvestila

19.11.2007 SI0021108368 ZACR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Dne 19. 11. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis dodatne količine 47.927 kosovnih delnic izdajatelja TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica, d.d., z oznako ZACR, ISIN koda SI0021108368.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru vodimo 618.801 kosovnih delnic z oznako ZACR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana