Obvestila

20.11.2007 SI0031101148 HDOG
20.11.2007 SI0031102161 BELG

Zamenjava delnic zaradi izvedbe pripojitve družbe BELINKA, D.D. (prevzeta družba) k družbi HELIOS DOMŽALE, d.d. (prevzemna družba)

Dne 19. 11. 2007 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili pripojitev prevzete družbe BELINKA HOLDING, D.D. k prevzemni družbi HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., (oznaka delnic HDOG, ISIN koda SI0031101148; v nadaljevanju - delnice z oznako HDOG).

Zaradi izvedbe pripojitve smo v dobro in v breme računov oseb, ki so bile na dan 7. 11. 2007, v centralnemu registru vpisane kot imetniki delnic prevzete družbe (oznaka delnic BELG, ISIN koda SI0031102161; v nadaljevanju - delnice z oznako BELG) opravili naslednje vpise:

v dobro računov teh oseb smo prenesli delnice prevzemne družbe z oznako HDOG, tako da smo prenesli količino teh delnic, ki je bila enaka količniku, zaokroženem na prvo nižje celo število:

  • količine delnic z oznako BELG, vpisanih v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom, in
  • menjalnega razmerja: 43,5 delnic prevzete družbe z oznako BELG za eno delnico prevzemne družbe z oznako HDOG.

v breme računov teh oseb smo prenesli celotno količino delnic z oznako BELG.

Iz centralnega registra smo izbrisali celotno količino delnic z oznako BELG.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 278.446 delnic z oznako HDOG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana