Obvestila

16.11.2004 SI0031100082 MELR
16.11.2004 SI0031100629 LOKG

Izbris delnic zaradi pripojitve družbe MERCATOR GORENJSKA d.d., Škofja Loka k družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.

Izbris delnic zaradi pripojitve družbe MERCATOR GORENJSKA d.d., Škofja Loka k družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Srg.: 2004/08617 z dne 29.10.2004, je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe MERCATOR GORENJSKA d.d., Škofja Loka k družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D..

Skladno z navedenim bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 16.11.2004, izvršili pripojitev:

  • MERCATOR GORENJSKA d.d., Škofja Loka (oznaka delnic LOKG) - prevzeta družba k družbi
  • POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. (oznaka delnic MELR) - prevzemna družba.

Pripojitev bomo izvršili z vpisom delnic prevzemne družbe (MELR), na račune vrednostnih papirjev oseb, ki so bili na dan 15.11.2004 imetniki delnic prevzete družbe (LOKG), skladno z menjalnim razmerjem:

  • 6,6318 delnic z oznako LOKG za 1 delnico z oznako MELR. Imetniki delnic prevzete družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic, da bi lahko prejeli celotno število delnic prevzemne družbe se razlika izplača v denarju, pri čemer se upošteva vrednost ene delnice prevzete družbe v višini 4.925,00 SIT.

Zaradi pripojitve bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 16.11.2004, izbrisali vse delnice prevzete družbe.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana