Obvestila

15.1.2008 SI0031102906 TRPG

Izbris delnic družbe TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad (prej TERMOPLASTI-PLAMA, d.d., Podgrad) iz centralnega registra vrednostnih papirjev, zaradi preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo

Dne 15.1.2008 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris vseh 25.293 navadnih imenskih delnic izdajatelja TERMOPLASTI-PLAMA, d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, Podgrad, sedaj TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad (oznaka rednih delnic TRPG, ISIN koda SI0031102906).

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana