Obvestila

17.1.2008 SI0021101801 ADZR

Prenos delnic zaradi izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev izdajatelja ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Dne 17.1.2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis, povezan z izključitvijo manjšinskih delničarjev izdajatelja ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., in sicer smo delnice izdajatelja, ki so v centralnem registru vpisane z oznako ADZR, ISIN koda SI0021101801 prenesli proste vseh pravic tretjih ali drugih pravnih dejstev:

v breme računov oseb, ki so bile na dan 16.1.2008 imetniki delnic z oznako ADZR, z izjemo:

 

  • glavnega delničarja,
  • izdajatelja, glede delnic, ki jih je izdajatelj imel pred vpisom sklepa v sodni register, in delnic, ki jih je pridobil po vpisu sklepa v sodni register od glavnega delničarja, in
  • imetnikov, glede delnic, ki so jih pridobili od glavnega delničarja po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register, ter

 

v dobro računa glavnega delničarja.

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Srg 2007/02322, dne 16.1.2008, v sodni register vpisalo sklep skupščine izdajatelja o prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Število delnic z oznako ADZR v centralnem registru, se zaradi navedenega prenosa ni spremenilo in ostaja enako, in sicer 6.671.280.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure