Obvestila

12.3.2008 SI0031100637 TCRG

Sprememba podatkov o delnicah, ne da bi bila opravljena zamenjava, izdajatelja TERME ČATEŽ d.d.

Dne 12. 3. 2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembo pri podatku o nominalni vrednosti delnic izdajatelja TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, z oznako TCRG, ISIN koda SI0031100637, tako da se označi, da gre za kosovno delnico.

Po vpisani spremembi v centralnem registru vodimo nespremenjeno količino 497.022 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako TCRG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana