Obvestila

15.4.2008 SI0031105511 VHLG

Spremenjena prevzemna ponudba za delnice družbe HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana

Prevzemnik INTERSVET, svetovanje, inženiring, vodenje projektov in storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, je objavil spremembo prevzemne ponudbe (Finance, 15. 4. 2008) za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, ki je bila objavljena v dnevniku Finance, dne 11. 3. 2008, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 171/186/AG-08-(113) z dne 7. 3. 2008.

Ponudba se nanaša na delnice družbe HIDROTEHNIK vodnogospodarsko podjetje d.d., oznaka v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je VHLG. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako VHLG v spremenjeni ponudbi ponuja plačilo v višini 19,00 EUR.

V skladu z 31. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/2006) spremenjena prevzemna ponudba velja do vključno 8. 5. 2008 do 13. ure.

V ostalem ostaja prevzemna ponudba z dne 12. 3. 2008 nespremenjena. Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.
V skladu s 30. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) se šteje, da so tudi akceptanti, ki so sprejeli prevzemno ponudbo pred objavo te spremembe, sprejeli spremenjeno prevzemno ponudbo.

KDD bo zato podatke o akceptantih, ki so sprejeli prevzemno ponudbo pred objavo te spremembe, v informacijskem sistemu KDD (CRVP) prenesla na spremenjeno prevzemno ponudbo.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 78, šifra ponudbe 114 in šifra podponudbe 115.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 8. 5. 2008.
  • Pooblaščeni član je P2 – PERSPEKTIVA D.D. BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana