Obvestila

15.4.2008 SI0002100475 OLSO
15.4.2008 SI0002100483 OSMOE
15.4.2008 SI0019900107 NBS9
15.4.2008 SI0022100414 SZB2

Izbris nakupnih bonov in obveznic, izdanih kot pisne listine, iz evidence vrednostnih papirjev

Dne 15.4.2008 smo iz evidence vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, izbrisali:

  • 58.146 od 58.256 nakupnih bonov z oznako NBS9, ISIN koda SI0019900107,
  • vseh 1.250 obveznic z oznako SZB2, ISIN koda SI0022100414,
  • vseh 1.578 obveznic z oznako OSMOE, ISIN koda SI0002100483 in
  • 26.270 od 26.737 obveznic z oznako OLSO, ISIN koda SI0002100475.

Zakon, ki je klirinškodepotni družbi nalagal obveznost hrambe vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine (ZTVP, Uradni list RS, št. 6/94), je prenehal veljati 28.7.1999.

Zgoraj navedene vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, smo vrnili njihovim deponentom oziroma so se deponenti njihovemu prevzemu odpovedali in klirinškodepotni družbi naložili, da jih uniči.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana