Obvestila

27.1.2004 SI0031102427 TMKG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja TOVARNA MERIL KOVINE proizvodnja kovinskih meril d.d.

Dne 27.01.2004 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 43.893 navadnih imenskih delnic družbe TOVARNA MERIL KOVINE proizvodnja kovinskih meril d.d. (oznaka delnic TMKG, ISIN koda delnic SI 003110242 7).

Izbris delnic iz centralnega registra je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 27.01.2004 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi 85.336 navadnih imenskih delnic z oznako TMKG izdajatelja TOVARNA MERIL KOVINE proizvodnja kovinskih meril d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana