Obvestila

29.1.2004 SI0031105487 KLAG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d.

Dne 29.01.2004 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 15.257 navadnih imenskih delnic družbe KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d. (oznaka delnic KLAG, ISIN koda delnic SI 003110548 7).

Izbris delnic iz centralnega registra je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 29.01.2004 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi 820.343 navadnih imenskih delnic z oznako KLAG izdajatelja KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana