Obvestila

14.10.2004 SI0021112113 VZPG

Ponudba za odkup delnic družbe VIZIJA HOLDING ENA d.d., Ljubljana

Družba PERSPEKTIVA FT d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana je objavila ponudbo (Finance, 14.10.2004) in prospekt za odkup delnic družbe VIZIJA HOLDING ENA d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/86/AG-04-(638) z dne 08.10.2004. Veljavnost ponudbe je od vključno 14.10.2004 do vključno 11.11.2004, do 12 ure.

Ponudba se nanaša na delnice družbe VIZIJA HOLDING ENA d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, oznaka v informacijskem sistemu je VZPG. Ponudnik ponuja za plačilo ene delnice (VZPG) 600,00 SIT.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 585, šifra ponudbe 001.
  • Vnos nalogov za sprejem ponudbe za odkup bo možen do vključno 11.11.2004.
  • Pooblaščeni član je P2 – Perspektiva d.d. BPD

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu P2 tudi “Print Screen” osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup. Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana