Obvestila

24.11.2004 SI0031109646 TKHG
24.11.2004 SI0031112913 TKHH

Ponudba za odkup delnic družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d.d.

Družba RIOSI Podjetje za razvojni in organizacijsko svetovalni inženiring d.o.o., Šlandrova 10, 1000 Ljubljana je objavila ponudbo (Finance, 24.11.2004) in prospekt za odkup delnic družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d.d. HRASTNIK, Za Savo 6, 1430 Hrastnik, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/92/AG-04-(777) z dne 22.11.2004. Veljavnost ponudbe je od vključno 24.11.2004 do vključno 21.12.2004.

Ponudba se nanaša na delnice družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d.d., oznaka v informacijskem sistemu je TKHG in TKHH. Ponudnik ponuja za plačilo ene delnice (TKHG in TKHH) 690,00 SIT.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 587, šifra ponudbe 001.
  • Vnos nalogov za sprejem ponudbe za odkup bo možen do vključno 21.12.2004.
  • Pooblaščeni član je P4 – POTEZA, borzno posredniška družba d.d.

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu P4 tudi “Print Screen” osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup. Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.