Obvestila

21.1.2005 SI0021113251 DHLR

Ponudba za odkup delnic družbe D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB d.d.

Družba BOLETA, DRUŽBA ZA NALOŽBE d.o.o., Ljubljanska 47, 1230 Domžale je objavila ponudbo (Finance, 21.01.2005) in prospekt za odkup delnic družbe D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/98/AG-05-(36) z dne 18.01.2005. Veljavnost ponudbe je od vključno 21.01.2005 do vključno 18.02.2005 do 12 ure.

Ponudba se nanaša na delnice družbe D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB d.d., Ljubljanska 47, 1230 Domžale, oznaka v informacijskem sistemu je DHLR. Ponudnik ponuja za plačilo ene delnice 300,00 SIT.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 593, šifra ponudbe 001.
  • Vnos nalogov za sprejem ponudbe za odkup bo možen do vključno 18.02.2005.
  • Pooblaščeni član je I6 – ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D..

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu I6 tudi “Print Screen” osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup. Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana