Obvestila

6.10.2005 SI0031107640 CNGG

Sprememba naslova izdajatelja CPG, D.D.

Izdajatelj vrednostnih papirjev CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., nas je obvestil, da je bila dne 01.09.2005 , v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici (SRG 2005/00712) med drugimi, opravljena sprememba naslova firme.

Novi podatki glasijo :

NASLOV : Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Skladno z navedenim bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili spremembo podatkov, danes dne 06.10.2005.
Koda izdajatelja, koda vrednostnega papirja in ISIN koda ostanejo nespremenjene.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana