Obvestila

12.3.2003 SI0031101676 ZMLR
12.3.2003 SI0031111451 ZMNR
12.3.2003 SI0031111469 ZMSR

Oddelitev družbe ŽIMA TOVARNA ŠČETK, d.d., Ljubljana z ustanovitvijo novih družb

S sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg.: 2002/08746 , 2002/08748 in 2002/08749, z dne 19 11.2002 je bila v sodni register vpisana oddelitev družbe ŽIMA TOVARNA ŠČETK, d.d., Ljubljana. Zamenjavo delnic zaradi izvedbe oddelitve družbe ŽIMA TOVARNA ŠČETK, d.d., Ljubljana (prenosna družba), z ustanovitvijo novih družb - ŽIMA NEPREMIČNINE, d.d., Ljubljana in ŽIMA STORITVE, d.d., Ljubljana (prevzemni družbi), bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili dne 12.03.2003.

Zaradi evidentiranja korporacijske akcije bomo istočasno spremenili oznako delnic pri prenosni družbi; in sicer iz ZMLG v ZMLR. ISIN koda delnic (SI 003110167 6) in oznaka izdajatelja v centralnem registru (ZML) ostaneta nespremenjeni.

Delnice spodaj navedenih družb, bomo dne 12.03.2003, vpisali na račune oseb, ki so bili imetniki delnic prenosne družbe na dan 11.03.2003, v skladu z navedenim menjalnim razmerjem.

  • ŽIMA TOVARNA ŠČETK, d.d., Ljubljana, navadne imenske delnice, oznaka ZMLR, nominalni znesek 10.000,00 SIT.
  • ŽIMA NEPREMIČNINE, d.d., Ljubljana, navadne imenske delnice, oznaka ZMNR, nominalni znesek 10.000,00 SIT. 
  • ŽIMA STORITVE, d.d., Ljubljana, navadne imenske delnice, oznaka ZMSR, nominalni znesek 10.000,00 SIT. 

Menjalno razmerje in algoritem izračuna
1 (ZMLG) : 0,48746750 (ZMLR) : 0,48764084 (ZMNR) : 0,02489166 (ZMSR)

  • po splošnem menjalnem razmerju se izračuna število delnic ZMLR, ki pripada delničarju v družbi Žima, tovarna ščetk d.d.. Dobljeni rezultat se zaokroži na najbližje celo število. To število delnic se dodeli delničarju. Razlika med celim številom se pomnoži z nominalnim zneskom delnice ZMLR. Znesek, ki je v primeru zaokroževanja navzgor negativen, je označen kot ostanek I.
  • po splošnem menjalnem razmerju se izračuna število delnic ZMNR, ki pripada delničarju v družbi Žima nepremičnine d.d.. Dobljeni rezultat se zaokroži na najbližje celo število. To število delnic se dodeli delničarju. Razlika med celim številom se pomnoži z nominalnim zneskom delnice ZMNR. Znesek, ki je v primeru zaokroževanja navzgor negativen, je označen kot ostanek II.
  • po splošnem menjalnem razmerju se izračuna število delnic ZMSR, ki pripada delničarju v družbi Žima storitve d.d.. Dobljeni rezultat se zaokroži na najbližje celo število. To število delnic se dodeli delničarju. Razlika med celim številom se pomnoži z nominalnim zneskom delnice ZMSR. Znesek, ki je v primeru zaokroževanja navzgor negativen, je označen kot ostanek III.
  • ostanke I, II, in III se sešteje in vsota se izplača v gotovini po nominalni vrednosti delnice.

Zaradi zamenjave oznake delnic ZMLG v ZMLR bomo, dne 12.03.2003, iz centralnega registra vrednostnih papirjev izbrisali delnice prenosne družbe z oznako ZMLG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana