Obvestila

28.4.2003 SI0031102195 KSGG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.d.

Dne 28.04.2003 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 21.738 navadnih imenskih delnic KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.d. (oznaka delnic KSGG, ISIN koda delnic SI 003110219 5).

Izbris delnic iz registra KDD je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 28.04.2003 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi skupno 30.482 navadnih imenskih delnic z oznako KSGG izdajatelja KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana