Obvestila

4.9.2003 SI0031110032 GVOG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja VODI GORICA, inštalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK

Dne 04.09.2003 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 183.247 navadnih imenskih delnic družbe VODI GORICA, inštalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK (oznaka delnic GVOG, ISIN koda delnic SI 003111003 2).

Izbris delnic iz centralnega registra je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 04.09.2003 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi 265.141 navadnih imenskih delnic, izdajatelja VODI GORICA, inštalacije, storitve in trgovina d.d. KROMBERK.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana