Obvestila

11.9.2003 SI0031100629 LOKG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja MERCATOR GORENJSKA, trgovsko podjetje, d.d.

Dne 11.09.2003 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 95.500 navadnih imenskih delnic družbe MERCATOR GORENJSKA, trgovsko podjetje, d.d. (oznaka delnic LOKG, ISIN koda delnic SI 003110062 9).

Izbris delnic iz centralnega registra je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 11.09.2003 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi 1.432.141 navadnih imenskih delnic z oznako LOKG izdajatelja MERCATOR GORENJSKA, trgovsko podjetje, d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana