Obvestila

21.11.2003 SI0031100975 CECG
21.11.2003 SI0031107061 ERAG

Zamenjava delnic zaradi pripojitve družbe TRGOVSKO PODJETJE CENTER d.d., Celje k družbi ERA d.d., Velenje

S sklepom Okrožnega sodišča v Celju, opr.št. Srg 2001/01546 z dne 25.09.2003, je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe TRGOVSKO PODJETJE CENTER d.d., Celje k družbi ERA d.d., Velenje.

Skladno z navedenim bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 21.11.2003, izvršili pripojitev:

  • TRGOVSKO PODJETJE CENTER d.d., Celje (oznaka delnic CECG) prevzeta družba k družbi
  • ERA d.d., Velenje (oznaka delnic ERAG) - prevzemna družba.


Pripojitev bomo izvršili z vpisom delnic prevzemne družbe (ERAG), na račune vrednostnih papirjev oseb, ki so bili na dan 20.11.2003 imetniki delnic prevzete družbe (CECG), skladno z menjalnim razmerjem:

  • 16 delnic z oznako CECG za 1 delnico z oznako ERAG. Razlika do polne delnice se izplača v denarju, pri čemer se upošteva nominalna vrednost delnice prevzemne družbe 10.000,00 SIT za eno delnico ERAG.

Zaradi pripojitve bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 21.11.2003, izbrisali vse delnice prevzete družbe.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana