Obvestila

30.12.2003 SI0031105230 TOKG

Izbris lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izdajatelja TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d.

Dne 30.12.2003 bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili izbris 20.000 navadnih imenskih delnic družbe TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., (oznaka delnic TOKG, ISIN koda delnic SI 003110523 0).

Izbris delnic iz centralnega registra je v skladu s 74. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Od 30.12.2003 se v centralnem registru vrednostnih papirjev vodi 183.602 navadnih imenskih delnic z oznako TOKG, izdajatelja TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d..

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana