Obvestila

23.2.2001 SI0021103013 SKBB

Ponudba za odkup delnic SKB Banke d.d.

Družba Société Générale S.A. 29 boulevard Haussmann, Paris, Francija, je objavila ponudbo (Finance, 22.2.2001) in prospekt za odkup delnic družbe SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 20.2.2001. Veljavnost ponudbe je od vključno 22.2.2001 do vključno 20.4.2001.

Ponudba se nanaša na navadne imenske delnice SKB Banke d.d., oznaka v informacijskem sistemu je SKBB. Ponudnik ponuja za plačilo ene delnice tolarsko protivrednost 19 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljamnem na zadnji dan ponudbe. Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 521, šifra ponudbe 1.
  • Vnos nalogov za sprejem ponudbe za odkup je možen od 26.2.2001 do vključno 20.4.2001.
  • Pooblaščeni član je P7– PUBLIKUM borzno posredovanje d.d..

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu tudi “print Screen”:
- osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup in
- zaslona s podatki o denarnem računu.

Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana