Obvestila

4.9.2008 SI0031101163 APIG
4.9.2008 SI0031111360 BMOG
4.9.2008 SI0021200587 CAKP
4.9.2008 SI0021112188 CAKR
4.9.2008 SI0031107640 CNGG
4.9.2008 SI0031107582 DTLG
4.9.2008 SI0031101056 ELMG
4.9.2008 SI0031103375 ETTG
4.9.2008 SI0031113226 GRSH
4.9.2008 SI0031113150 GRSR
4.9.2008 SI0031108192 HGKG
4.9.2008 SI0031112426 HGKH
4.9.2008 SI0031200627 HGKP
4.9.2008 SI0031104035 IKMG
4.9.2008 SI0031107715 IRKR
4.9.2008 SI0031103797 JUBG
4.9.2008 SI0031107574 KFLG
4.9.2008 SI0031105487 KLAG
4.9.2008 SI0031102062 KMKG
4.9.2008 SI0031103110 MESG
4.9.2008 SI0031105081 MHPG
4.9.2008 SI0031109471 MNGG
4.9.2008 SI0031108218 NIMR
4.9.2008 SI0031110107 PGVG
4.9.2008 SI0031102468 PPMG
4.9.2008 SI0031111592 PUNR
4.9.2008 SI0031113499 STNG
4.9.2008 SI0031104449 TTOG
4.9.2008 SI0031103730 TTZG
4.9.2008 SI0031109240 TUKG
4.9.2008 SI0031110180 TURG
4.9.2008 SI0031100199 TZSG
4.9.2008 SI0031108630 VEOG
4.9.2008 SI0021112154 ZV2R

Sprememba podatkov o delnicah, ne da bi bila opravljena zamenjava

Dne 04.09.2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembe pri podatku o nominalni vrednosti delnic spodaj navedenih izdajateljev tako, da smo označili, da gre za kosovne delnice.

IZDAJATELJ OZNAKA VP ISIN KODA KOLIČINA
BLISK MONTAŽA D.D. MURSKA SOBOTA BMOG  SI0031111360 6.800
CPG D.D. CNGG  SI0031107640 425.514
ELEKTROMATERIAL LENDAVA D.D. ELMG  SI0031101056 151.470
VELO D.D. LJUBLJANA VEOG  SI0031108630 93.419
KPK KAMNIK D.D. KMKG  SI0031102062 57.581
ELMA TT D.D. ETTG  SI0031103375 283.830
POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D. PPMG  SI0031102468 87.284
MEJA ŠENTJUR D.D. MESG  SI0031103110 464.525
TURBOINŠTITUT D.D. TURG  SI0031110180 145.512
REINA D.D. IRKR  SI0031107715 129.180
P33 D.D. PUNR  SI0031111592 290.964
SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP D.D. STNG  SI0031113499 1.130.548
HIT ALPINEA D.D. HGKG  SI0031108192 3.870.638
HIT ALPINEA D.D. HGKH  SI0031112426 46.554
HIT ALPINEA D.D. HGKP  SI0031200627 320.000
ULTRAPAC D.D. PGVG  SI0031110107 283.363
CASINO KOBARID D.D. CAKR  SI0021112188 660.000
CASINO KOBARID D.D. CAKP  SI0021200587 440.000
ALPINA D.D. ŽIRI APIG  SI0031101163 207.228
JUB-H D.D. JUBG  SI0031103797 37.730
KLASJE CELJE D.D. KLAG  SI0031105487 820.343
ZVON DVA HOLDING D.D. ZV2R  SI0021112154 14.120.934
ISKRA MEHANIZMI D.D. IKMG  SI0031104035 199.513
TUS KO-SI D.D. TUKG  SI0031109240 215.307
NIGRAD D.D. NIMR  SI0031108218 440.846
TERME TOPOLŠČICA D.D. TTOG  SI0031104449 58.650
MANUFAKTURA D.D. MNGG  SI0031109471 117.773
METROPOL GROUP D.D. MHPG  SI0031105081 705.609
TZS D.D. TZSG  SI0031100199 128.176
KEMOFARMACIJA D.D. LJUBLJANA KFLG  SI0031107574 881.240
DELO - TČR D.D. LJUBLJANA DTLG  SI0031107582 382.648
TEKOL D.D. TTZG  SI0031103730 13.760
GRADIS SKUPINA G D.D. GRSR  SI0031113150 90.920
GRADIS SKUPINA G D.D. GRSH  SI0031113226 2.112

Po izvršenih spremembah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo nespremenjene količine delnic vseh navedenih izdajateljev.

 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana