Obvestila

9.9.2008 SI0031107442 AECG
9.9.2008 SI0031108424 ARGG
9.9.2008 SI0031113200 GAAR
9.9.2008 SI0031103417 GEAL
9.9.2008 SI0031112376 GEAL1
9.9.2008 SI0031102872 GKVG
9.9.2008 SI0031110339 GZRG
9.9.2008 SI0031101700 IBTG
9.9.2008 SI0031109497 IEOR
9.9.2008 SI0031113770 KMSR
9.9.2008 SI0031107764 KSHG
9.9.2008 SI0031103391 KTPG
9.9.2008 SI0031101403 LOPG
9.9.2008 SI0031113788 SLKR
9.9.2008 SI0031111568 TIPG
9.9.2008 SI0031100694 VLJG

Sprememba podatkov o delnicah, ne da bi bila opravljena zamenjava

Obvestilo št. 302/2008

Dne 09.09.2008 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembe pri podatku o nominalni vrednosti delnic spodaj navedenih izdajateljev tako, da smo označili, da gre za kosovne delnice.

IZDAJATELJ OZNAKA VP ISIN KODA KOLIČINA
GEA COLLEGE D.D. GEAL SI0031103417 248.200
GEA COLLEGE D.D. GEAL1 SI0031112376 159.400
KOMPAS D.D. KMSR SI0031113770 77.992
GZS D.D. GZRG SI0031110339 379.820
AERO D.D. AECG SI0031107442 138.169
KSP HRASTNIK D.D. KSHG SI0031107764 104.340
ATOTECH SLOVENIJA D.D. KTPG SI0031103391 613.493
ARCONT D.D. GORNJA RADGONA ARGG SI0031108424 595.478
LESNA TIP OTIŠKI VRH D.D. TIPG SI0031111568 1.505.431
GOZDARSTVO GRČA D.D. KOČEVJE GKVG SI0031102872 466.421
STOL KAMNIK D.D. SLKR SI0031113788 194.050
VELANA D.D. VLJG SI0031100694 1.409.645
GA D.D. GAAR SI0031113200 87.000
IBT TRBOVLJE D.D. IBTG SI0031101700 164.438
FOTONA D.D. IEOR SI0031109497 657.751

Hkrati smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili spremembo pri podatku o nominalni vrednosti delnice spodaj navedenega izdajatelja tako, da se odslej glasi 25,00 EUR:

IZDAJATELJ OZNAKA VP ISIN KODA KOLIČINA
LIP POLJČANE D.D. LOPG   12.612

Po izvršenih spremembah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo nespremenjene količine delnic vseh navedenih izdajateljev.

 

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure